Over

Michiel van Gent (Amsterdam 1957):

Opgeleid als basisschoolleraar op de Pabo in Dongen (1979). Als kunstdocent op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (2014). Van 1979 tot augustus 2018 leraar basisschool en voortgezet onderwijs aan Vrijescholen. Docent kunst en zaakvakken en opleidingsleider post hbo voortgezet Vrijeschool onderwijs aan de Vrijeschool Pabo Hogeschool Leiden van 2016 tot september 2021.

Kunst:

Tekeningen en schilderwerken:

Op pad, met auto, fiets of trein, schets ik snel de indrukken van stad en landschap die voorbij schieten of glijden. De zwarte grafietlijnen geven een prettig contrast met de witte achtergrond. Ik verwerk de schetsen ook tot schilderwerken.

Keramiek:

“Mijn keramiek is een afdruk van hersteld, gebroken servies. Metafoor voor mensenlevens. Mijn (digitaal) teken- en schilderwerk is een samengaan van beelden, of flarden daarvan, die voor mij een essentie vertegenwoordigen en een nieuw beeld vormen dat een nieuwe stemming wekt.”

“Eén en één is drie: fragmenten en flarden vinden en zoeken en samenvoegen. Wat ontstaat is een nieuw geheel. Ik streef naar nieuwe zingeving, hernieuwde waarde. In een hervormde voortzetting van een, soms snel, opgenomen beeld. Of een restauratie, een herstructurering van een eerdere voorstelling. Ik werk met verschillende materialen en in diverse disciplines.”

Educatie:

Vanuit mijn ervaring als vrijeschoolleraar geef ik op vraag richting aan begeleiding of coaching aan scholen, groepen en/of individuele leraren. Ik werk in een gegeven situatie vanuit een gezamenlijk gevormd beeld en een gewenste ontwikkelrichting. Ook verzorg ik lezingen over pedagogische onderwerpen.